Skyddsdraperier och -nät

Pedelux skyddsdraperier- och nät är avsedda som skydd samt för avskiljning eller indelning.

Skyddsdraperierna är lämpliga för utrymmen där grovarbete utförs, såsom industrier, verkstäder och tvätthallar.

Bollskyddsnäten, kastskyddsnäten och nätväggarna är passande i utrymmen för idrottsutövning, som t.ex. gymnastiksalar, idrottshallar och allaktivitetshallar.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi