Rulljalusi

Rulljalusi

Pedelux rulljalusier fungerar både som inbrottsskydd och utrymmesavskiljare. Vi erbjuder lämpliga jalusier för olika användningsändamål.

Rulljalusierna kan användas både inomhus och utomhus. Vid utomhusanvändning rekommenderas skyddskåpa som skydd mot smuts, regn och snö.

Rulljalusierna kan styras manuellt med vev eller fjäder samt elektroniskt med strömbrytare. Som skyddsutrustning finns nödvev, centrifugalbroms, klämlist och skyddskåpa.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi