Fasta galler

Fasta galler

Pedelux fasta aluminium- och smidesgaller är avsedda som skydd mot inbrott och skadegörelse i fönster, dörrglas och  på dylika ställen. De fasta smidesgallren, kan tillverkas som öppningsbara och kan förses med utsmyckningar som dekoration.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi