Sax-/kedjegrind

Sax-/kedjegrind

Pedelux sax- och kedjegrindar är avsedda som avstängnings- och inbrottsskydd samt för avskiljning.

Sax- och kedjegrindar kan användas i t.ex. gallerior, entréer, skyltfönster, köpcentra, portar, passager och på dylika ställen.

Sax- och kedjegrindar lämpar sig mycket väl i låga utrymmen, eftersom den fria höjden bibehålls hög.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi