Scener och scenteknik

Pedelux scenteknik kan användas t.ex. i teatrar, biografsalonger, festsalar, skolor, konditionssalar och mångfuntionsutrymmen.

Utrymmen kan på några minuter göras om för uppträdande på följande sätt:

- Scenen lyfts upp ur golvet

- Stolvagnarna under scenen tas fram och stolarna radas ut för publiken

- Belysningsramperna ställs in på önskad höjd

- Bakgrunds- och sidokulisserna samt ridån dras fram

- Filmduken kan köras ner så att man kan visa filmer eller bakgrundskoreografi

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi