Scener

Scener

Pedelux lyftbara- och uppvikbara scener är speciellt bra, när man behöver använda ett utrymme till många olika ändamål. Scenerna tar utrymme endast när de är i användning och i övriga fall kan utrymmet användas för andra ändamål, t.ex. blir en festsal till en vardags fungerande gymnastiksal.

Mera information om scenerna finns i RT-kortet.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi