Belysningsramper

Belysningsramper

Pedelux belysningsramper är höj- och sänkbara manuella eller eldrivna anordningar för upphängning av belysningsarmaturer och eldrivna anordningar på hög höjd. De tillverkas av runda stålrör, där strålkastare lätt kan fästas. Ramperna kan förses med eluttag, kabelhylla och utsmyckning för strålkastarnas matnings- och styrkablar.
Tilläggsutrustning: bollskyddsnät

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi