Stolvagnar

Stolvagnar

Pedelux stolvagnar är en mycket bra lösning på ställen där uppträdanden förekommer och man behöver mycket stolar för publiken, men där utrymmet är begränsat.

Stolvagnarna kan placeras både under fasta- och lyftbara scener. Stolvagnarna har en stålstomme och de är utrustade med gummihjul. Standardmodellen SV 88 har botten- och sidoskivor. Specialstolvagnar kan även användas som förscen.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi