Aluminium rutgaller

Aluminium rutgaller

Pedelux aluminiumrutgaller lyfter fasadens utseende och gör den mera levande samt skyddar fasaden från direkt solljus.

Tillverkas som lättmonterade element med 10mm:s steglös delning från 30*30mm – 100*100mm.

Ytbehandling: brännlackerad i standard RAL färg

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi