PVC skydds- och svetsdraperier

PVC skydds- och svetsdraperier

Pedelux PVC-skyddsdraperier är avsedda att skydda mot smuts, svets- och slipstänk samt mot skadligt svetsljus.

Skyddsdraperierna kan monteras i t.ex. verkstäder, industrier, tvätthallar och på dylika ställen. Draperierna kan användas både inomhus och utomhus.

Skyddsdraperierna tillverkas både som sidogående och upprullningsbara. Draperierna är tillverkade i PVC- tyg och finns i flera olika färger.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi