Nätväggar

Nätväggar

Våra nätväggar tillverkas av polyamidnät med 22x22 mm:s eller 40x40 mm:s maskor.

Nätväggarna kan vara fasta, sidogående eller motordrivna uppknippbara.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi