Belysningsstänger

Belysningsstänger

Pedelux belysningsstänger görs av 50 mm:s stålrör. Som standard med tak- eller väggfästen. Belysningsstången målas i valfri RAL- standardfärg.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi