NS-30 Bälgvägg

Pedelux NS-30 Bälgvägg är avsedd för indelning och avskiljning av stora utrymmen, som t.ex. motions- och mångfunktionshallar, gymnastiksalar samt festsalar

Bälgväggen kan förses med ljudisolering, vilket möjliggör utövande av flera aktiviteter i samma utrymme, utan att de störs av varandra. Bälgväggen är alltid motordriven och kan tillverkas med upp till 25 m:s bredd eller maximalt 140 m².

 

Mekanism

NS-30 Bälgvägg är tillverkade med en motorförsedd lyftmekanism. I mekanismen finns en axel som går längs med hela väggens bredd. På axeln finns lager, bandtrissor med lyftband, motor och alltid en rullsäkring som förhindrar att väggen rasar ner ifall av motorhaveri.

 

Material 

NS-30 Bälgvägg är tillverkad med två duksidor, mellan vilka en luftspalt (300-500 mm) finns.  Duken består av vävelement som är mellan 650-1300 mm höga. Dessa är sammanfogade med aluminiumprofiler, vilka placeras på dukens innersida. Som ytmaterial används PVC (700-900 g/m²), konstläder (760-850g/m²) eller Polymar väggduk (1200-2000 g/m²). Dukarna finns i olika kulörer.

 

Manövrering

Alla bälgväggar är motordrivna och styrs med en återfjädrande nyckelströmbrytare, som är placerad inom synhåll från väggen.  Bälgväggarna kan även programmeras, till att styras från ett kontrollrum.

 

Montering

Bälgväggarna monteras i takkonstruktionen. Monteringen  utförs alltid  av Pedelux eller av  fackman, som är utsedd av Pedelux.

 

Tillbehör:

Ljudisolering och/eller klämlist.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi