Uppvikbar scen

Pedelux uppvikbara scen är lätt, eldriven och passar mycket bra i renoveringsobjekt. På scenens grundstomme finns en träyta, varpå ytmaterialet monteras. Ytmaterialet innehåller inte scenkontroll. Scenen behöver ca 500 mm:s utrymme på djupet. Som tilläggsutrustning fås maskinkåpa.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi