Scenelement

Med Pedelux scenelement, bygger man lätt upp tillfälliga scener och läktare. Scenelementen kan användas i t.ex. skolor, teatrar, hotell och i trånga utrymmen.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi