Markisoletter

Warema- markisoletter är ett utmärkt solskydd för vertikala fasader. Dukens överdel vars längd man kan justera går parallellt med fasaden, medan man på nedre delen kan ha ett litet utfall. Med denna lösning kan markisoletten alltid justeras för att motsvara solförhållandena, utan att hindra utsikten inifrån.

 


 

Öppna broschyr för markisoletter

OBS! På engelska.
Kontakta Pedelux för mer information.

Oy Pedelux Ab

Terminalvägen 5, FI-64200 Närpes
Tel. 010 2925 700
pedelux@pedelux.fi