Kontaktuppgifter


VD / Projektförsäljning

TEKNISK SUPPORT / PLANERING

Teknisk support / planering
MONTERING

 


Inköp

LOGISTIK

RESKONTRA

 

 

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Telefon (växel) 010 2925 700
Försäljning 010 2925 710
Internet www.pedelux.fi
E-post pedelux@pedelux.fi
Adress Terminalvägen 5,
64200 Närpes
FO-nummer: 0726612-7