Produkter

Skydds- och svetsdraperier

Pedelux PVC-skyddsdraperier är avsedda att skydda mot smuts, svets- och slipstänk samt mot skadligt svetsljus.

Skyddsdraperierna kan monteras i t.ex. verkstäder, industrier, tvätthallar och på dylika ställen. Draperierna kan användas både inomhus och utomhus.

Skyddsdraperierna tillverkas både som sidogående och upprullningsbara. Draperierna är tillverkade i PVC- tyg och finns i flera olika färger.

  • Ta kontakt
  • Ta kontakt