Produkter

Sax-/kedjegrind

Pedelux sax- och kedjegrindar är avsedda som avstängnings- och inbrottsskydd samt för avskiljning.

Sax- och kedjegrindar kan användas i t.ex. gallerior, entréer, skyltfönster, köpcentra, portar, passager och på dylika ställen.

Sax- och kedjegrindar lämpar sig mycket väl i låga utrymmen, eftersom den fria höjden bibehålls hög.

Saxgrindarnas saxar är förzinkade och övriga delar pulverlackerade i standard RAL kulör.

Kedjegrindarnas kedjor är glansförzinkade och övriga delar pulverlackerade.

Båda grindarnas frambalk kan förses med abloy lås.

Nedan finns produktkort med mera information.

  • Modeller
  • Broschyrer
  • Ta kontakt