pedelux solutions tiimi v4

Aktuellt

08.02.2024

På Pedelux Solutions planeras skräddarsydda lösningar som slutanvändaren i bästa fall knappt lägger märke till.

3X2A3071

Aktuellt

19.12.2023

Det automatiska skärbordet som installerades på textilavdelningen i februari 2023 är företagets största enskilda investering.…

Aluminium

Aktuellt

26.10.2023

Pedelux övergår till att endast använda återvunnet aluminium i sin produktion.

Nimeton malli 3

Aktuellt

02.10.2023

Pedelux har uppdaterat sin logo för att spegla företagets hållbarhetsfokus. Logon omfattar numera också en grön växt.