Produkter Textillyft- dörrar och väggar

Textillyft- dörrar och väggar

Pedelux textillyft- dörrar och väggar är planerade för industrihallar, såg- och träindustri,  lantbruk, utebyggnader, lager, bränslelager, flygplanshallar och andra byggnader, där man behöver skydda eller avskilja både små- och mycket stora öppningar.

Textillyft- dörrarna och väggarna är passliga för både inomhus- och utomhusbruk, där de står emot solljus, fukt, köld, damm och vind.

Broschyrer: