Aurinkosuoja

Aurinkosuojauksen tavoitteet

Aurinkosuojauksen tavoitteena on estää auringonsäteilyn epäedullinen vaikutus sisäolosuhteisiin ja energiankulutukseen.

Aurinkosuojaus lisää hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä luo säästöjä

Luonnonvalo

Näkötarkkuutta vaativassa työssä tulee valaistusvoimakkuuden suositusten olla mukaan noin 0,75 klx ja näyttöpäätetyössä enintään 0,3-0,5 klx. Auringonvalo (40 klx-90 klx) ylittää valaistustarpeen jopa yli satakertaisesti. Ihminen tarvitsee luonnonvaloa nollatakseen biologisen kellonsa. Tämä vaikuttaa mm. hormonitasoihin, uneen ja tuottavuuteen. Luonnonvalon käyttö on suositeltava, terveellinen ja energiaa säästävä tapa valaista. Miellyttävän sisäympäristön aikaansaamiseksi on kuitenkin välttämätöntä säännöstellä sisään tulevan valon määrää. Esim. Screenverhon avulla voidaan valon määrää säädellä menettämättä silti näkymää ulos.

Sisälämpötila

Noin puolet aurinkosäteilyn energiasta on näkyvää valoa. Auringonsäteily siirtyy ikkunoiden kautta sisätiloihin. Siirtymistä kuvataan auringonsäteilyn kokonaisläpäisysuhteella g. Esim. ikkunan g-arvon ollessa 0,75 25% auringon energiasta heijastuu takaisin tai sitoutuu ikkunarakenteeseen ja 75% siirtyy sisälle. Säteilyn törmättyä sisätilan pintoihin muuttuu energia lämmöksi. Lämpösäteilyksi muuttunut aurinkoenergia ei kykene poistumaan säteilyn muuttuneen aallonpituuden takia yhtä tehokkaasti kuin tuli sisään. Esim. ulkopuolisella aurinkosuojausjärjestelmällä voidaan jopa n. 85% aurinkosäteilystä heijastaa takaisin jolloin vain n. 15% siirtyy sisätiloihin.

Säästöt ja ympäristö

Oikein toteutettuna voi aurinkosuojaus tutkitusti vähentää jäähdytystarvetta jopa 90 %, valaistuksen käytettävää energiaa 30-90 % sekä lämmitysenergiaa n. 10%. Säästöjä saavutetaan sekä rakennusvaiheessa että käytössä. Aurinkosuojaus on, passiivisena energiaa kuluttamattomana jäähdytysratkaisuna ja luontaista aurinkoenergiaa hyödyntävänä valaistuksen ja lämmityksen tukiratkaisuna, tärkeä osa kestävää kehitystä. Ympäristöasioiden ollessa tärkeitä voidaan valita kierrätysmateriaaleista valmistettu screenkangas

 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!