Bollskyddsnät

Bollskyddsnät

Pedelux skyddsnät är avsedda för att skydda mot bollar och andra lätta träningsredskap, för inomhusbruk.

Skyddsnäten kan placeras vid läktare, fönster, speglar och dylika saker som behöver skyddas. De passar i t.ex. gymnastiksalar, idrottshallar och allaktivitetshallar.

Skyddsnäten tillverkas både som sidogående och uppknippbara.