Produkter Skyddsdraperier och -nät Skydds- och svetsdraperier
Skydds- och svetsdraperier
Kisko ja pressu lapikuvaus
Kisko ja pressu
Pressu lapinakyvalla osuudella v2
Ylosrullautuva alalista upprullningsbar nedrelist
Ylosrullautuva kampikaytto upprullningsbar vevdriven
Ylosrullautuva mitat upprullningsbar matt
Ylosrullautuva suojaverho 1 upprullningsbart skyddsdraperi
Ylosrullautuva suojaverho upprullningsbart skyddsdraperi
Skydds- och svetsdraperier
Kisko ja pressu lapikuvaus
Kisko ja pressu
Pressu lapinakyvalla osuudella v2
Ylosrullautuva alalista upprullningsbar nedrelist
Ylosrullautuva kampikaytto upprullningsbar vevdriven
Ylosrullautuva mitat upprullningsbar matt
Ylosrullautuva suojaverho 1 upprullningsbart skyddsdraperi
Ylosrullautuva suojaverho upprullningsbart skyddsdraperi

Skydds- och svetsdraperier

Pedelux PVC-skyddsdraperier är avsedda att skydda mot smuts, svets- och slipstänk samt mot skadligt svetsljus.

Skyddsdraperierna kan monteras i t.ex. verkstäder, industrier, tvätthallar och på dylika ställen. Draperierna kan användas både inomhus och utomhus.

Skyddsdraperierna tillverkas både som sidogående och upprullningsbara. Draperierna är tillverkade i PVC- tyg och finns i flera olika färger.