Pedelux Solutionsilla tärkeintä ovat yksityiskohdat: ”Ulospäin näkyvä osa on se helpoin juttu"

Pedelux Solutionsilla suunnitellaan räätälöityjä ratkaisuja, joita loppukäyttäjä parhaimmillaan tuskin edes huomaa.

Ajankohtaista

08.02.2024
Pedelux Solutionsilla tärkeintä ovat yksityiskohdat: ”Ulospäin näkyvä osa on se helpoin juttu"

Pedelux Solutionsilla suunnitellaan räätälöityjä ratkaisuja, joita loppukäyttäjä parhaimmillaan tuskin edes huomaa. Kyseessä ovat yleensä käytännön ratkaisut, jotka parantavat käytettävyyttä ja helpottavat muiden tuotteiden asennusta.

– Suunnittelija tekee työtä melko matalalla profiililla, mutta hyvin suunniteltu ratkaisu on kuitenkin erittäin tärkeässä roolissa niin lopputuotteen asennuksen kuin myös käytön kannalta, suunnittelija Jens Råstu selittää.

Pedelux suunnittelee usein erilaisia tuotekohtaisia kiinnitys- ja ripustusjärjestelmiä. Tilanjakoratkaisua tai aurinkosuojaa tarvitsevan asiakkaan on nimittäin myös kyettävä kiinnittämään tuote haluamaansa paikkaan. Tällöin itse tilanjakaja tai aurinkosuoja on vakiotuote, kun taas kiinnitystarpeet voivat vaihdella suuresti eri tilojen välillä.

Suunnittelu on tiimityötä yhdessä sekä asiakkaan että työtovereiden kanssa

Råstu on työskennellyt Pedeluxilla suunnittelijana vuodesta 2017 lähtien. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä yrityksen myyjien kanssa, jotka pitävät puolestaan yhteyttä asiakkaaseen ja asentajiin. Käytännössä Råstun työ lähtee liikkeelle hänen saatuaan asentajalta tai hankekumppanilta tietoonsa, mitä asiakas tarvitsee. Kun asiakas on hyväksynyt tältä pohjalta tehdyn luonnoksen ja hinta-arvion, alkaa varsinainen suunnittelutyö.

– Se sisältää useita tunteja yksityiskohtaista suunnittelua hankkeen koosta riippuen. Tarvittaessa teemme myös testejä, varsinkin jos kyseessä on aivan uusi tuote. Valmiit piirustukset lähetetään sitten asiakkaalle, joka kommentoi suunnitelmaa tai hyväksyy sen suoraan.

Tämän jälkeen piirustukset ja materiaalilistat lähetetään tuotanto-osastolle. Materiaalit hankitaan mahdollisuuksien mukaan paikallisesti. Valmistuneelle tuotteelle tehdään perusteellinen laaduntarkastus ja laaditaan tuotekohtainen loppudokumentaatio. Asiakkaan vastaanotettua tuotteensa suunnittelija toimii tarvittaessa myös teknisenä tukena.

Pedelux suunnittelee, valmistaa ja asentaa isoa ja pientä

Råstu muistaa erityisesti Nokia Arena -hankkeen suunnittelutyön. Pedelux tuli mukaan kuvioihin melko myöhäisessä vaiheessa, mutta huomasi heti suunnitelman puuttuvan sen suhteen, kuinka suurikokoiset rullautuvat suojaverhot kiinnitettäisiin katsomon kattoon. Koko areenan ympäri kiertävien verhojen avulla haluttiin pystyä sulkemaan katsomon osia.

– Verhot olivat tuolloin päätuotteemme, mutta niiden kiinnittämistä varten tarvittiin monia sivutuotteita. Suunnittelimme ja valmistimme lyhyessä ajassa useita erilaisia kiinnitysratkaisuja saadaksemme ne paikoilleen. Rakennusliikkeen ei siten tarvinnut ottaa toista urakoitsijaa tekemään verhojen rautarakenteita, sillä me huolehdimme siitäkin.

Pedelux tarjoaa kattavat palvelut aina suunnittelusta asennukseen saakka. Nokia Arena -hankkeessa yritys toimitti kokonaispaketin, johon sisältyi suunnittelu, valmistus ja asennus.

– Kuten aina, itse asentaessamme huolehdimme samalla myös tuotteiden kuljetuksesta. Toimittaessamme verhot areenalle saimme ajaa kuorma-autollamme suoraan jääkiekkokaukalon sisään, Råstu kertoo. Se oli aika siistiä. Asennuksen hoiti kaksi asennustiimiä, jotka työskentelivät hankkeen parissa useita viikkoja.

Pedelux voi kehittää asiakkaalle myös täysin uuden tuotteen – huolella suunnitellun, valmistetun ja testatun prototyypin. Tällaiset toimeksiannot on yleensä luokiteltu salaisiksi ja suojattu salassapitosopimuksilla. Koska Pedeluxilla on laajaa osaamista ja hyvin varusteltu konekanta, tuote voi periaatteessa näyttää miltä tahansa, kunhan se liittyy jotenkin metallin tuotantoon, työstöön ja hitsaukseen.

– Ja jos omat taidot ja kalusto eivät riitä, voimme tietenkin palkata myös alihankkijoita auttamaan hankkeen tietyissä vaiheissa toimiessamme itse projektinjohtajana, Råstu kertoo.