På Pedelux Solutions står detaljerna i fokus: ”Det som syns utåt är den lätta biten”

På Pedelux Solutions planeras skräddarsydda lösningar som slutanvändaren i bästa fall knappt lägger märke till.

Aktuellt

08.02.2024
På Pedelux Solutions står detaljerna i fokus: ”Det som syns utåt är den lätta biten”

På Pedelux Solutions planeras skräddarsydda lösningar som slutanvändaren i bästa fall knappt lägger märke till. Ofta handlar det om praktiska lösningar som ökar användbarheten och underlättar monteringen av andra produkter.

– Planerarens arbete är ganska lågmält, men en välplanerad lösning är av stor vikt både vid monteringen och användningen av slutprodukten, förklarar planerare Jens Råstu.

Pedelux planerar ofta produktspecifika infästningar och upphängningssystem av olika slag. En kund som är intresserad av en avskiljningslösning eller någon typ av solskydd behöver också kunna fästa produkten någonstans. I det fallet är avskiljningen eller solskyddet mer av en standardprodukt, medan behoven av till exempel infästningar kan variera väldigt mycket mellan olika lokaler.

Planeringen är ett teamwork med både kund och kollegor

Råstu har arbetat som planerare på Pedelux sedan år 2017. Planeringen sker i nära samarbete med företagets försäljare, som ofta är de som upprätthåller den personliga kontakten med kunden, och med montörerna. I praktiken inleds Råstus arbete efter att han genom en montör eller en projektpartner fått veta vad det är kunden behöver. När både skiss och prisförslag har godkänts av kunden tar det riktiga planeringsarbetet fart.

– Det blir åtskilliga timmar detaljplanering beroende på projektets storlek. Vi gör också tester vid behov, särskilt om det är fråga om en helt ny produkt. De färdiga ritningarna skickas sedan till kunden som kommer med synpunkter eller godkänner planen.

Sedan går ritningarna och materiallistorna vidare till produktionsavdelningen. Materialanskaffningarna görs så långt det är möjligt lokalt. När produkten är färdigtillverkad görs en noggrann kvalitetskontroll och produktspecifik slutdokumentering. När kunden har fått sin produkt fungerar planeraren också som tekniskt stöd om det skulle behövas.

Pedelux planerar, tillverkar och monterar stort som smått

Råstu minns särskilt planeringsarbetet inom projektet Nokia Arena. Pedelux kom med in i bilden i ett ganska sent skede och uppmärksammade genast att det inte fanns någon planering för hur de stora rullbara skyddsdraperierna på läktaren skulle fästas. Med hjälp av draperierna, som löper runt hela arenan, vill man kunna stänga av delar av läktaren.

– Draperierna var vår huvudprodukt den gången, men för att kunna fästa dem någonstans behövdes många biprodukter. Vi planerade och tillverkade på kort tid flera olika infästningslösningar för att få dem på plats. Byggföretaget behövde alltså inte ta in någon annan entreprenör för att få järnkonstruktionerna till gardinerna, eftersom vi tog hand om det också.

Pedelux erbjuder heltäckande tjänster hela vägen från planering till montering. Vid projektet Nokia Arena levererade företaget ett helhetspaket med planering, tillverkning och montering.

– Som alltid då vi har egen montering sköter vi själva om transporten av produkterna. När vi levererade gardinerna till arenan kunde vi köra vår lastbil rakt in på ishockeyrinken, säger Råstu. Det var ganska häftigt. Monteringen gjordes av två monteringsteam som arbetade med projektet i flera veckor.

Pedelux kan också ta fram en helt ny produkt åt en kund – en prototyp som planeras, tillverkas och testas noggrant. Sådana uppdrag är ofta hemligstämplade och skyddade av sekretessavtal. Eftersom Pedelux har ett brett kunskapsområde och en välutrustad maskinpark kan produkten i princip se ut hur som helst, så länge den på något sätt anknyter till metallproduktion, bearbetning och svetsning.

– Och skulle vår egen kompetens och utrustning inte räcka till anlitar vi förstås även underleverantörer som hjälper oss med utvalda delar av projektet, medan vi fungerar som projektledare, säger Råstu.