Rätt solskydd gör människan, miljön och plånboken en tjänst

Att välja rätt solskydd för olika byggnader kräver expertis, erfarenhet och högkvalitativa produkter. Hos oss på Pedelux finns allt detta, och vi hjälper varje dag våra kunder att fatta rätt beslut.

Aktuellt

21.03.2024
Rätt solskydd gör människan, miljön och plånboken en tjänst

Att välja rätt solskydd för olika byggnader kräver expertis, erfarenhet och högkvalitativa produkter. Hos oss på Pedelux finns allt detta, och vi hjälper varje dag våra kunder att fatta beslut som gör att de på ett bekvämt och trevligt sätt kan vistas i sitt hem eller på sin arbetsplats. Vi tar hand om produktionen själva, vilket gör att vi kan skräddarsy solskydden enligt varje kunds unika behov.

Dynamiska solskydd släpper in naturligt dagsljus, medan värmen stängs ute. De fungerar alltså som ett passivt kylsystem som ökar byggnadens energieffektivitet. De traditionella markiserna har i allt högre utsträckning ersatts av de moderna screengardinerna. Det perforerade tyget i screengardinerna stänger ute direkt solljus, övervärme och bländande ljus medan genomsiktligheten bibehålls; man stängs inte längre in då man använder solskyddet.

Tyget kan vara den avgörande faktorn

Det finns både insidiga och utsidiga screengardiner. De mest effektiva solskydden är de som monteras på utsidan och förses med sol- eller temperaturgivare. Om man i stället väljer att montera solskydden på insidan måste man fästa stor vikt vid valet av tyg – för insidiga solskydd är tygvalet den avgörande faktorn när det gäller att hålla inomhustemperaturen på en behaglig nivå under soliga dagar.

– Faktum är att både avsaknaden av solskydd och ett solskydd med fel tygegenskaper ger samma resultat – det blir varmare inomhus. Det här är något som många inte tänker på, säger Marcus Sjögård, försäljare på Pedelux.

Pedelux solskyddsexperter använder sig av simuleringsverktyget ES-SO ESBO för att räkna ut topptemperaturer, kylningsbehov och energibesparing för olika solskyddslösningar. På basis av resultaten planeras sedan produkten så att kunden får ett så behagligt inomhusklimat som möjligt.

Som exempel kan nämnas en simulering av ett kombinerat vardagsrum och kök (utan kylning), med en totalyta på 35 kvadratmeter och fönsteryta på 11,2 kvadratmeter. Här kan topptemperaturen i söderläge uppgå till 46 grader utan solskydd, medan temperaturen med fel solskydd till och med kan bli ännu högre. Med rätt solskydd kan man sänka topptemperaturen till 30 grader. Detta exempel är uträknat utgående från det varmaste dygnet på året, då solens energier under en längre tid har värmt upp hela byggnaden.

– Om man utgår från medeltemperaturen under sommaren, kommer temperaturen i byggnaden med ett bra solskydd som planerats på rätt sätt att ligga på omkring 22–23 grader. Det här är en avgörande skillnad som har mycket stor inverkan på byggnadens energieffektivitet, konstaterar Sjögård.

Optimera ditt byggprojekt – ta med solskydden redan i planeringsskedet

För den som planerar sitt framtida hem just nu finns det goda möjligheter att spara in på många olika fronter genom att planera för dynamiska solskyddslösningar i ett tidigt skede.

– Kylningsbehovet i bostaden minskar drastiskt och detsamma gäller kraven på fönsterglaset, eftersom ett utsidigt solskydd blockerar solljuset innan det når glaset. Smarta automatiserade solskyddslösningar aktiverar solskyddet redan innan solen börjar lysa på fasaden eller när en given inomhustemperatur uppnåtts.

Med det sagt är det aldrig för sent att installera dynamiska solskydd:

– Det går att hitta en bra solskyddslösning för alla byggnader, oavsett hur eller när den har uppförts. Vi är vana vid att planera och installera solskydd på alla typer av byggnader, allt från egnahemshus till stora kontorskomplex, säger Sjögård.

Ett effektivt solskydd ger inte bara byggnadens användare en högre komfort och mer pengar i kassan. I förlängningen har det också en positiv inverkan på miljön. European Solar Shading Organisation (ES-SO) har instiftat Global Shading Day, som infaller den 21 mars varje år, för att öka medvetenheten om fördelarna med solskydd.

– Enligt ES-SO kan man med hjälp av smarta solskyddslösningar sänka koldioxidutsläppen på ett betydande sätt. Våra dynamiska solskydd har dessutom en livslängd på minst 10–15 år beroende på modell och funktion, så de är verkligen ett hållbart och långsiktigt alternativ.

 ------
Läs mer om våra solskydd här.