Produkter Avskiljningsväggar
Avskiljningsväggar

Avskiljningsväggar

Pedelux avskiljningsväggar passar för  t.ex. konditionssalar, idrotts- och allaktivitetshallar, gymnastiksalar samt för industrianläggningar. 
Avskiljningsväggarna är motordrivna och de tillverkas enligt kundens önskemål, användingsområde och ändamål.

Broschyrer: