Nätväggar

Produktbeskrivning

Våra nätväggar tillverkas av polyamidnät med 22x22 mm:s eller 40x40 mm:s maskor.

Nätväggarna kan vara fasta, sidogående eller motordrivna uppknippbara.

Fråga om produkten