VK 80 & VK 85

Produktbeskrivning

Modell
Drift
Max. storlek
VK 80 & 85
Motor
2440 x 2440 mm
VK 80 & 85
Vev
2440 x 2440 mm

Fråga om produkten