Fasadskärmar
Aurinkosuojasaleikko2
Julkisivusaleikko
Saleikko
Fasadskärmar
Aurinkosuojasaleikko2
Julkisivusaleikko
Saleikko

Fasadskärmar

Pedelux- fasadskärmar passar för alla typer av fasader, samt för nybyggen och renoveringsobjekt. Vårt breda utbud innehåller olika designer och storlekar samt modifierbara fäst- och monteringsalternativ.

Pedelux SunBlock- fasadskärmar passar tack vare sina mångsidiga användningsmöjligheter, utmärkt för t.ex. modern fasadarkitektur. Pedelux- skärmarna smälter harmoniskt ihop med fasaden, även i de mest krävande arkitekturlösningarna.

Fasaden kan finslipas med andra utsmyckningselement som t.ex. runda eller fyrkanta rör, som kan monteras lodräta eller vågräta.

Broschyrer: