Produkter Sol- och fasadskärmar
Sol- och fasadskärmar

Sol- och fasadskärmar

Pedelux planerar och levererar fullständiga produktlösningar för sol- och fasadskärmar samt aluminium rutgaller. Till vårt produktutbud hör SunBlock solskydds- och fasadskärmar, aluminium rutgaller, IV- skärmar samt skydds- och dekoreringskärmar.

Vårt breda SunBlock produktutbud innehåller lämpliga lösningar för olika användningsändamål som t.ex. affärscentra, bostadshus,  parkeringshus, allmänna byggnader, industri- och kontosbyggnader samt för fartyg.

Vid planeringen för installation av sol- och fasadskärmar, är det viktigt att ta följande omständigheter i beaktande: 

- Solskyddets maximala effekt, när solen är som starkast mitt på dagen

- Önskad solskyddseffekt, när solen är som lägst på eftermiddagen

- Skärmens påverkan på utsikten  

- Fast-, ställbar- eller sidogående skärmlösning 

- Skärmens påverkan på fasadarkitekturen  

Broschyrer: