Solskärmar
Aurinkosuojasaleikko 2
Aurinkosuojasaleikko 3
Aurinkosuojasaleikko 4
Aurinkosuojasaleikko 5
Solskärmar
Aurinkosuojasaleikko 2
Aurinkosuojasaleikko 3
Aurinkosuojasaleikko 4
Aurinkosuojasaleikko 5

Solskärmar

Pedelux solskärmar är avsedda som solskydd på t.ex. kontor, bostadshus, industrier, skolbyggnader, fartyg och på dylika ställen.

Solskärmarna ger en effektiv skuggning, medan de ändå reflekterar in dagsljus genom fönstren. Den fria utsikten bibehålls också.

Den fasta solskärmskonstruktionen håller kostnader för underhållsarbete mycket låga. Solskärmarna minskar dessutom behovet av luftkonditionering och sänker därmed energikostnaderna.

Broschyrer: