Pedelux speciallösningsexperter involverade i innovativt byggprojekt med gröna visioner

Under våren 2024 lägger Pedelux sista handen vid ett omfattande projekt i ett kontorskomplex.

Aktuellt

25.04.2024
Pedelux speciallösningsexperter involverade i innovativt byggprojekt med gröna visioner

Under våren lägger Pedelux sista handen vid ett omfattande projekt i ett kontorskomplex i Helsingfors som ska stå färdigt till sommaren. Den moderna byggnaden, som har 14 våningar, takterrass och restaurang med panoramavy, ska förses med 1400 gardiner planerade och tillverkade i Närpes. 

Kvalitetskraven på hela projektet är höga, eftersom man satsar på att uppnå miljöcertifieringssystemet BREEAM:s högsta nivå (Outstanding). Certifieringssystemet gör det möjligt att jämföra byggnaders miljöprestanda också internationellt. Detta är dock ingen utmaning för Pedelux som använder sig av återvunnet aluminium och miljöcertifierade tyger i sin produktion; all nödvändig dokumentation finns redan tillgänglig.

Höga krav på noggrann planering, säker transport och effektiv montering

Projektet är ett typexempel på något som för en utomstående kan verka enkelt, men där noggrann planering, god samarbetsförmåga och gedigen yrkeskunskap är av yttersta vikt.

Sedan offertförfrågan landade hos Pedelux i november 2022 har många möten hållits, inte minst om tygval och fastsättningslösningar.

– På pappret är vår del i det här projektet ganska liten; vi ska leverera en produkt i projektets slutskede. I praktiken är det dock ett ganska omfattande projekt. Det rör sig om många enheter, vilket ställer krav på transporten och monteringen, berättar försäljare Marcus Sjögård.

Planeringen av själva fastsättningen har också varit tidskrävande. Övriga underleverantörers produktgarantier gjorde det omöjligt att i detta fall fästa solskydden direkt i fönsterprofilerna.

– Det innebär att vi har planerat och tillverkat skräddarsydda infästningar för alla gardiner. Som tur är har vi lång erfarenhet av speciallösningar som denna. När planeringen var klar levererade vi ett par modellgardiner som testades på plats i ett tidigt skede. Kunden godkände då fastsättningslösningen och tyget, vilket innebar att vi fick grönt ljus för att köra i gång tillverkningen.

Pedelux helhetslösningar tilltalar projektledare

För projektet har det nya skärbordet på Pedelux textilavdelning varit till stor nytta. 

– Allt är måttanpassat och planerat med en millimeters noggrannhet, så vi har att göra med många olika mått både på höjden och bredden. Skärbordet kan hantera stora mängder tyg och är mycket tillförlitligt, berättar Björn Nygård på produktionsavdelningen.

Så gott som hela Pedelux har varit involverat i projektet: textilavdelningen, hela planeringsteamet och alla på produktionsavdelningen – och så förstås de fyra montörerna vars arbete ännu inte är avslutat.  

– Den främsta anledningen till att uppdrag som detta landar på vårt bord är att vi kan erbjuda en helhetslösning även när tidtabellen är tajt. Vi har tillräckligt med råmaterial i vårt stora lager, kan planera både produkt och fastsättning, sköter tillverkningen själva på vår egen produktionsavdelning och levererar produkterna tillsammans med vår personal som sköter monteringen på plats.

När montörerna har gjort sitt återstår bara överlåtandet av projektet. Då skickas all dokumentation, certifieringar och intyg till kunden.

– I samma veva gör vi en ekonomisk genomgång där vi exempelvis listar alla eventuella tilläggsarbeten som behövt göras inom projektet. Först efter det kan vi säga tack och hej, säger Sjögård.